Haberler

Haberler->Basında ÇR->TV 5'deki Genç Birikim Programýný kýnýyoruz   
TV 5'deki Genç Birikim Programýný kýnýyoruz

Yeniçeri çizgi romanýnýn Türkiye de yayýnlanmasý için yapýlan programda ne yazýk ki bu konu hakkýnda neredeyse hiç konuþulmadan, dýþarýda yapýlan ve Türkiye de yayýnlanan çizgi romanlarýn politik olduðunu idda eden bir yayýnevi sahibi ve bunu destekleyip çizgi romanýn ç sini bilmeyen Sezgin Burak için hala yurt dýþýnda erotik çizim yaparak para kazanýyor diyecek kadar cahil bir yný zamanda program yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Selçuk Baþ’ýn yaptýðý programýn çizgi romana ne kadar zarar verdiðini gelin siz düþünün... Tanýtým yapamýyoruz bari zarar verilmesine engel olalým.
Bir çizgi roman okuru olarak bu olaya tepki göstermemiz gerektiðini düþünüyorum..
Neredeyse hiç bir çalýþma yapýlmadan kulaktan dolma bilgilerle hazýrlanan bu programa tepki için tüm Resimli Roman sitesi sakinlerinin  gencbirikim@tv5.com.tr adresine mail atmasýný öneriyorum...
Konu ile ilgili görüþlerinizi: http://resimliroman.net/kayit/viewtopic.php?p=38396 forum adresinde yazabilirsiniz...


Gönderen Yunus, Pazartesi, 04 Nisan 2005 22:43, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it