Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Zagor Özel Seri 33   
Zagor Özel Seri 33

Ýtalya'da Aylýk Zagor serisinden baðýmsýz olarak olarak yayýnlanan Çiko serisi, Ýtalya'da ilk kez 1979 yýlýnda yayýnlanmaya baþladý. Bu seride bulunan hikayelerin tümü Zagor'un sevgili fýçýsý Çiko'nun etrafýnda geçmektedir. Lâl Kitap'ýn 15 Mart'ta yayýnladýðý Zagor Özel Seri 33. sayýsý ile Çiko serisinin ilk hikayesi olan Çiko'nun Hikayesi adlý mecara ile 24 sayýlýk Çiko serisi baþlamýþ oluyor. Çiko'nun baþýndan geöen komik hikayelerin anlatýldýðý bu sayýlarda Lâl kitap okuyucusunun istekleri doðrultusunda hikayeleri bölmeden aylýk 120 sayfa olarak yayýnlýyor, fiyatý ise 5 Ytl.
Yayýnlanacak olan Çiko Serilerisinin orjinal macera adlarý, yazar ve çizerleri aþaðýdadýr:
1- Cico Story: Guido Nolitta - Gallieno Ferri - Zagor ÖS 33 - Nisan 2005
2- American Cico: Guido Nolitta - Gallieno Ferri - Zagor ÖS 34 - Mayýs 2005
3- Un pellerossa chiamato Cico: Guido Nolitta - Gallieno Ferri - Zagor ÖS 35 - Haziran 2005
4- Cico sceriffo: Guido Nolitta - Gallieno Ferri - Zagor ÖS 36 - Temmuz 2005
5- Fantacico: Guido Nolitta - Gallieno Ferri - Zagor ÖS 37 - Aðustos 2005
6- Horror Cico : Tiziano Sclavi - Francesco Gamba - Zagor ÖS 38 - Eylül 2005
7- Cico trapper: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 39 - Ekim 2005
8- Cico conquistador: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 40 - Kasým 2005
9 - Cico cavernicolo: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 41 - Aralýk 2005
10- Cico cercatore d'oro: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 42 - Ocak 2006
11- Cico detective: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 43 - Þubat 2006
12- Cico sull'isola del tesoro: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 44 - Mart 2006
13- Cico bandito: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 45 - Nisan 2006
14- Cico galeotto: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 46 - Mayýs 2006
15- River Cico: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 47 -Haziran 2006
16- Cico archeologo: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 48 - Temmuz 2006
17- Cico soldato: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 49 - Aðustos 2006
18- Cico paladino: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 50 - Eylül 2006
19- Cico giornalista: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 51 - Ekim 2006
20- Cico agente segreto: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 52 - Kasým 2006
21- Un’eredità per Cico: Tito Faraci - Francesco Gamba - Zagor ÖS 53 - Aralýk 2006
22- Cico esploratore: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 54 - Ocak 2007
23- Cico moschettiere: Tito Faraci - Francesco Gamba - Zagor ÖS 55 - Þubat 2007
24- Cico cowboy: Moreno Burattini - Francesco Gamba - Zagor ÖS 56 - Mart 2007

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Cuma, 15 Nisan 2005 03:20, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it