Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Zor Saatler'de Son Perde   
Zor Saatler'de Son Perde

 Ken Parker Özel Seri #8 önümüzdeki hafta çýkýyor..
Vahþi Batý'nýn aykýrý adamý Ken Parker, Zor Saatler adlý üçlemenin son bölümüyle önümüzdeki hafta bayilerde, özel satýþ noktalarýnda ve çizgi roman dükkanlarýnda olacak.
Kapaðýný yanda görmekte olduðunuz kitabýn yazarý Giancarlo Berardi. Massimo Bertolotti ise, bu kitaplar birlikte maceranýn çizer ekibine katýlan isim.
Sürprizi bozmaksýnýz þu kadarýný söyleyelim ki, gerilimin doruða ulaþtýðý macera, hak ettiði türden, etkili bir finalle kapanýyor.
STRÝP'in start almýþ olduðu son aylarda yeni kitaplarý çýkmayan diðer serilerimize iliþkin yayýn tarihlerini de yakýnda açýklayacaðýz.
Strip Haber


Gönderen Yunus, Pazar, 17 Nisan 2005 01:00, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it