Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yeniçeri Çýktý   
Yeniçeri Çýktý

...ve iþte, medyamýzý tamamen sarsan, yepyeni komplo teorilerinin türetilmesine, yönetimden gelen sarsýcý açýklamalara zemin hazýrlayan çizgi roman Yeniçeri, raflardaki yerini aldý.

yazan: Brian K. Vaughan
çizen: Steve Scott
çini: Hector Colazzo

Editörlüðünü Koray Özbudak'ýn, kapak ve Yeniçeri logosunun tasarýmýný ise Anýl Bilge'nin yaptýðý Yeniçeri'yi Gerekli Þeyler gazetesi, ve Sürgün posteri ile birlikte edinmeniz için artýk hiçbir engel kalmadý... fiyatý ise 6 YTL.

Kiþisel bir not olarak medyadaki gözünüz Arka Bahçe'nin, Akþam gazetesinde çýkan habere de çizgi romanýn arkasýnda yer verdiðini belirtmek isterim.

Bir de özellikle Koray Özbudak'ýn giriþ yazýsýný okumadan geçmeyin derim.
 
Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Nisan 2005 01:00, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it