Haberler

Haberler->Duyurular->Arka Bahçe'den haberler   
Arka Bahçe'den haberler

Arkabahçe Yayýncýlýk web sitesi açýldý. www.gerekliseyler.com.tr ve www.arkabahceyayincilik.com adreslerinden ulaþabilirsiniz. Arka Bahçe yayýncýlýk ile ilgili tüm bilgiler yeni web sayfasýnda sizleri bekliyor.

Sin City
Frank Miller'ýn dev eseri Sin City'nin kapýmýza dayandýðý haberini Gazete Gerekli Þeyler'den daha önce duyurmuþtuk. Ve sonunda Günah Þehri Arka Bahçe Yayýncýlýk farkýyla raflardaki yerini alýyor.

Grafik sanatýnýn doruk noktasý kabul edilen ve önünde saygýyla eðildiðimiz bu eser Nisan ayý sonunda ellerinizde olacak.
Az kaldý....

Constantine
Sinemalarda Constantine adýyla gösterime girmiþ olan ve orijinal olarak Vertigo tarafýndan Hellblazer olarak yayýnlanmýþ çizgi roman serisinin ilk cildi, Ýlk Günahlar, çok yakýnda raflarda...
 
Sandman
Efsanevi seri Sandman'in tamamen tükenmiþ olan ilk kitabý "Düþ Müziði" yeni baskýsý ve yepyeni kapaðýyla huzurlarýnýza çýkmaya hazýrlanýyor.
Türkiye'nin dört bir yanýnda tükenene, elden ele bir giz, kulaktan kulaða bir þehir efsanesi haline gelen Düþ Müziði Arka Bahçe Yayýncýlýk tarafýndan tekrar basýlýyor.Gönderen Yunus, Pazar, 24 Nisan 2005 18:19, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it