Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Joe Kubert'ten TEX!   
Joe Kubert'ten TEX!

Amerikan çizgi romanýnýn en büyük ustalarýndan sayýlan Joe Kubert; Claudio Nizzi'nin yazdýðý 240 sayfalýk bir Tex albümü hazýrlamýþ ve Ýtalya'da 2001 yýlýnda yayýnlanmýþtý. Albümün Ýtalya'da yayýnlanmasýndan 4 yýl sonra þimdi Tex ilk defa ingilizce olarak basýlacak. ......................................................................
http://www.kubertsworld.com/texBook.html adresinden albümün imzalý halini sipariþ edebilirsiniz. Parasý olanlara ayrýca Kubert'ten orjinal bir skeç ile satýn alma imkanýný da var ancak 100 adet ile sýnýrlanmýþ.
örnek tex sayfalarýný görmek için aþaðýdaki linklere týklayanýz...

Resim 1 Resim 2 Resim 3 Resim 4 Resim 5 Resim 6Gönderen Yunus, Pazar, 01 May 2005 00:39, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it