Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Spawn - AV geldi geliyor!   
Spawn - AV geldi geliyor!

Arka Bahçe'nin uzun süredir çýkaracaðýný duyurduðu Spawn cildi Haziran ayýnda çýkýyor. (kapak resimi yanda.) Arka Bahçe Yayýncýlýk sitesinden yapýlan açýklama: .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
[QUOTE]" Çýkacak mý, çýksýn mý derken, bir de baktýk matbaaya vermiþiz, kapaðý hazýrlamýþýz, olmuþ bitmiþ. Dolayýsýyla 'Haziran ayýndaki yeni çizgi romanlarýmýz listesi'ne bir isim daha eklendi. X-Men, Spider-Man, Sandman bir yandan Spawn bir yandan... haydi hepimize hayýrlý olsun! Spawn fanatiklerine yoðun ýsrarlarýndan ve ilgilerinden dolayý teþekkür ederiz..."[/QUOTE] Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Perşembe, 02 Haziran 2005 21:14, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it