Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Dylan Dog 11. sayý çýktý   
Dylan Dog 11. sayý çýktý

Dylan Dog'un 11. sayısı çıktı. 1. sayı hakkında Rodeo strip sitesinden yapılan açıklamayı aþaðýda aktarýyoruz: .........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE] Ýtalya'nýn bir numaralý çizgi romaný Dylan Dog, iki harika macera içeren 11. kitabýyla huzurlarýnýzda! Stonehenge gizemlerinin de iþe karýþtýðý korku ve gerilim dolu ilk maceranýn isminde, Shakespeare'e atýf var: Bir Yaz Gecesi Kâbusu...

Kitabýn ikinci bölümünde ise, Dylan'ý "barely legal" bir Alman kýzla yakýnlaþýrken göreceðiz. Kaplanýn Rüyasý adlý bu macerada, bir "þehir kaplaný"nýn kanlý icraatý ve zihinlere ektiði sorular yer alýyor. Kent yaþamýnýn þiddetine dair Þehir Köpeði öykülerine RODEO STRÝP'le ýsýnmýþsanýz, yakýn bir tadý bu kez Dylan'ýn da sunacaðýný çýtlatalým.

Bir güzel haber daha: Giovanni Scognamillo, Korku Tüneli yazýlarý ile RODEO STRÝP #8'de yeniden karþýnýzda olacak ve bu kitaptaki çeþitli gönderme ve esinleri mercek altýna yatýracak.

Dylan Dog #11 bayilerde, korku, aþk, gerilim, gizem ve erotizm Dylan Dog #11'de...
Kaynak: Rodeo Strip[/QUOTE]

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!
Gönderen Yunus, Cuma, 03 Haziran 2005 21:46, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it