Haberler

Haberler->Duyurular->Çizgi Roman Yapalým   
Çizgi Roman Yapalým

Mehmet Naci Dedeal adlý çizgi roman sever tarafýndan hazýrlanan Dedeal.com sitesinde, kendi çizimlerine ve 34 sayfadan oluþan, çizimlerle desteklenmiþ olan Çizgi Roman Yapalým bölümü bulunmakta. Çizgi Roman Yapalým bölümü için: ................................................................................................................
................................................................................................................
[QUOTE] Merhaba, sanatçýlara ne yapacaklarýný söylemek yerine olasý hatalarýn doðuracaðý sorunlar hakkýnda bilgi vermek, onlarla daha iyi bir iletiþim kurmanýn en akýllý yoludur. Bu yazýda aktarýlanlar ya tecrübe ile sabit, ya da yayýnlanmýþ bilimsel bilgilerin Mehmet Naci Dededal tarafýndan derlenip sunulmasýdýr.
Çizgi romana yaklaþým tarzý kendine ait görüþlerinden kaynaklanýr. Kulak verip dinlemek isteyenlerin iþine yarayacaðý düþünülmektedir. Yararlý olmasý dileði ile... giriþ yazsýndan sonra çizgi roman yapým aþamasýndaki bütün aþamalar tek tek anlatýlmýþ. Sizde çizgi roman yapmak istiyorsanýz kaçýrýlmayacak Türkçe kaynak...
Link: http://www.dedeal.com/crn/crn.htm [/QUOTE]


Gönderen Yunus, Cuma, 03 Haziran 2005 23:56, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it