Haberler

Haberler->Duyurular->Çizgi roman belgeseli çekiliyor.   
Çizgi roman belgeseli çekiliyor.

Türkiye de bir ilk daha, çizgi roman üzerine belgesel çekilmeye baþlandý. Türkiye'de çizgi roman'ýn geliþiminden, günümüze kadar olan tüm ayrýntýlar olacak. Bu konuda her türlü yardým kabul edilecektir. Evinizin en deðerli odasýnda sakladýðýnýz çizgi romanlarýnýzý diðer insanlara göstermek, çizgi roman ile ilgili bilgilerinizi paylaþmak, çizgi roman severler arasýna sizin bu yaptýklarýnýz sayesinde bir kiþi daha eklemek istemez misiniz?
ben üzerime düþen görevi yapýp zevkli bir sohbet yaptým kendileri ile sýra sizde...
Sineroman Film Atolyesi aracýlýðý ile [EMAIL]sihken@mynet.com[/EMAIL] adresinden kendilerine ulaþabilirsiniz.


Gönderen Yunus, Cumartesi, 04 Haziran 2005 15:53, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it