Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Serüven 6. sayý çýktý.   
Serüven 6. sayý çýktý.

Serüven’in altýncý sayýsýnýn kapaðý Kerem Beyit’e ait. Derginin bu sayýsýnda Çizgi Roman Fanzinleri dosya konusu olarak ele alýnmýþ. Dosya dýþýnda ise Alan Moore’dan Crumb’a Jodorowsky’den Sururi’ye, Soap operalardan mangalara, Zeplin’den Yaman’a, Dijital çizgi romanlardan Bonelli klasiklerine varan bir çeþitlilikte çizgi roman dünyasý ele alýnýyor. Derginin iki özel ilavesi de var. Biri, her sayýda verilen Serüven Kýlavuzu, Conan Türkiye’de Yayýmlanan Maceralar Listesi 1. Diðeri, kapak resminin kartpostal basýmý ilavesi.
Dergi içinde;

[QUOTE]+ Conan Türkiye’de Yayýmlanan Maceralar Listesi 1, Cengiz Ertem, 48 sayfa
+ Kapak resminin kartpostal basýmý ilavesi.

+ Olaðanüstü Beyefendiler Cemiyeti, Aykut & Erkut Erdem
Kutu Yazý: Steampunk – Buhar Güçlü Postmodern Masallar
+ Alan Moore’la Çizgi Roman ve Cemiyet Hakkýnda…
+ Öfke, Güç ve Özgürlük..., Emre Kuzuoðlu
+ Gto, Japon Toplumsal Deðerlerine… , Eylem Altýntaþ
+ Robert Crumb The Guardýan'da
+ Babam Sururi , Murad Gümen
+ Uzaktan Sevinçle Ýzliyorum, Selma Emiroðlu-Aykan
+Yarar’lý Çýplak!, Orhan Berent
+ Faruk Geç, Gerçek Hayat Hikâyeleri, Burcu Yýlmaz
+ Gündüz Ýnsan Gece Hýrt, Gökhan Demirkol
+ Zeplin , Bülent Tellan
+ Çizgi Romanda Dijital Olanaklar, Levent Gönenç
+ Sergio Bonelli: “Mister No Benim Oðlum Gibi”, Fatih Okta
+ Unutulmuþ Bir Zaman, Yitik Bir Mekân ve Bir Ýnsan-Kahraman, Batuhan Cantürk
+ Yeniçeri Vesilesiyle, Çizgi Romanda Türk Ýmgesi, Tanyel Ali Mutlu
+ Çizgi Romanlarda Kenar Mahalle, Funda Þenol – Levent Cantek
+ Fotokopi 90’lar: Türk Fanzinlerini Okumak, Murat Altun
Kutu Yazý: Türkiye’de Çizgi Roman Fanzinleri Ýle Ýlgili Kýsa Bir Deðinme
Kutu Yazý: Çapa Çizgiroman Grubu, Hakan Tacal
+ Evrenin Kalbinde, Jodorowsky Konuþuyor
Kutu Yazý: Hayalar Hayalcidir, Serdar Kökçeoðlu
+ Osman Necmi Karaca: “Hergé’ye sizin kitaplarýnýz …”, Aydan Çelik
+ Lisede Çizgi Roman Þenliði, Mehmet Arýduru
+ Yaman Haftalýk “Çocuk” Dergisi, Tanyel Ali Mutlu
+ Küçük Bir Serüven Sözlüðü
+ Forum: Türkiye’de Çizgi Romanýn En Önemli Sorunu Nedir?
+ Deðinmeler Kitap Eleþtirileri / Polemik ve saire / Çizgili Perde, Serdar Kökçeoðlu /
Sýhhatli Muhalif Sözlüðü, Aziz Tuna C.[/QUOTE]

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Pazar, 05 Haziran 2005 01:46, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it