Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Enki Bilal'in ikinci albümü çýkýyor.   
Enki Bilal'in ikinci albümü çýkýyor.

Marmara Çizgi'den Enki Bilal'in ilk albümü Nisan ayýnda Ölümsüzler Panayýrý -Nikopol Üçlemesi 1 çýkmýþtý. Bu ay içinde ikinci albümü Tehlikeli Kadýn - Nikopol Üçlemesi 2 çýkýyor.

Galip Tekin'den Kenan Yarar'a kadar pek çok yerli çizgi romancýyý da etkileyen, büyüleyici çizimleriyle ve enfes hikayeleriyle okuyanlarý mest eden Boþnak asýllý Fransýz usta çizer Enki Bilal'in yayýnlanan / yayýnlanacak diðer kitaplarý þöyle:

- Ölümsüzler Panayýrý -Nikopol Üçlemesi 1 *
- Tehlikeli Kadýn - Nikopol Üçlemesi 2 *
- Soðuk Ekvator - Nikopol Üçlemesi 3
- Canavarýn Uykusu
- 32 Aralýk
- Yokedici 17

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Pazar, 05 Haziran 2005 14:51, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it