Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Larry Yuma Ve Pistolero'nun 2. sayýlarý çýktý!   
Larry Yuma Ve Pistolero'nun 2. sayýlarý çýktý!

Larry Yuma Ve Pistolero'nun ikinci sayýlarýnýn daðýtýmýna baþlandý.
Larry Yuma 2: Pýrýl pýrýl bir baský ve þýk bir cilt kapaðý ile okurlarýn karþýna tekrar çýkýyor. Ýntikam Yasasý ve Kanlý Para adlý iki tam macera dolu dolu aksiyon ve heyecan sunuyor okurlara. Ýlk macerada bir de sürpriz var.
Yine büyük boy, yine tamamý renkli. Hepsi 74 sayfa ve 13 YTL. .........................................................................................
.....................................................

.....................
Pistolero 2: Renato Polese'nin çizdiði baþtan sona renkli Ödlek Yürek ile karþýnýzda. 100 sayfa, 8 YTL . Kadýköy Pasajýna daðýtým gerçekleþti. Cuma günü Ankara ve diðer bölgelere daðýtým baþlayacak. Peyderpey tüm yurda daðýtým tamamlanacak.
Ýyi Okumalar Türkiye.

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Perşembe, 16 Haziran 2005 02:40, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it