Haberler

Haberler->Duyurular->Babalar Günü Hediyesini Merlin'nin Asasý'ndan alýnýr!   
Babalar Günü Hediyesini Merlin'nin Asasý'ndan alýnýr!

Yeni açýlan çizgi roman satýþ sitesi Merlin'in Asasý'ndan babalar günü süprizi. Babanýza hediye paketinin içinde bir çizgi roman çýkmasý onu eski günlerine döndürecektir...;
19 Haziran günü özel bir gün. O gün babalar günü... Babama bir hediye almakta hep zorlanmýþýmdýr. Ama biliyorum ki bir çizgi roman belki de verilebilecek en güzel hediyelerden biri.
Babamýza hediye edebileceðimiz bir kaç çizgi roman düþündüm.
.........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]1. West / Pistolero
West ve Pistolero özellikle 50 yaþ üstü babalar için son derece güzel bir çizgi roman. O kuþaðýn western- kovboy tutkusunu hepimiz biliriz. Her biri film tadýnda olan bu maceralar gerçekten ayaklarý yere basan, saðlam yapýmlar. Eðer babanýzýn tarih meraký da varsa özellikle Amerikan iç savaþýnýn baþlangýcýnýn anlatýldýðý West'in son sayýsýný öneririm
2. Teksas / Tom Miks
Onlardan kim vazgeçebilir ki? Hem klasik seri hem de yeni maceralar.. Eski dostlar Çelik Blek, Rodi, Profesör, Tom Miks, Konyakçý ve Doktor ile tekrar hasret gidermek için bire bir...
3. Larry Yuma
Larry Yuma'nýn ilk ciltli sayýsý sanki bu özel gün için hazýrlanmýþ.. Ciltli bir Larry Yuma babanýza vereceðiniz en güzel çizgi romanlardan biri olabilir.
4. Yeniçeri
"Dünya bizi nasýl tanýyor?" sorusuna odaklý babalar için.. Amerika'lýlarýn ilk Türk süper kahramaný
5. Conan
Ve tabi ki Conan... Sanýrým ben babama Conan armaðan edeceðim.. Alfa Yayýnlarý döneminde aldýðým Conan Yeni Maceralar'ý benden çok babamýn okuduðunu gayet iyi hatýrlýyorum. Conan her zaman için en güzel seçimlerden biri...
Benim önerilerim bunlar ama tabi ki siz istediðinizi seçmekte özgürsünüz...
Babanýzýn, babalar gününü kutlarým.. Umarým her zaman birlikte oluruz...[/QUOTE]
Kaynak: Merlin'in Asasý


Gönderen Yunus, Cuma, 17 Haziran 2005 04:04, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it