Haberler

Haberler->Basında ÇR->Çelik Blek'in Gerçek Serüveni   
Çelik Blek'in Gerçek Serüveni

" Türkiye'de Teksas olarak tanýnan ilk çizgi romanlarda Çelik Blek, 4 temmuz baðýmsýzlýk savaþýnýn geri planýnýn anlatýldýðý gayri resmi bir tarih kitabý olarak da deðerlendirilebilir. "
Popüler Tarih dergisi Temmuz 2005 sayýsýnda "Çelik Blek'in Gerçek Serüveni" baþlýklý 6 sayfalýk bir yazý yayýnladý. Yazýda Teksas çizgi romaný'nýn gerçek Amerikan baðýmsýzlýk savaþý ile örtüþen yönleri ele alýnýyor. Yazýda Koloni halkýný pul vergisi ve tepkisi, Ýngiliz Kýzýlderili iþ birliði, Amerika'nýn ilk bayraðý ve Blek baþlýklarýnda ilginç yazýlar da yer alýyor.Gönderen Yunus, Pazar, 03 Temmuz 2005 19:01, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it