Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Zahiri Çizgi Roman Grubu'ndan Hasat zamaný…   
Zahiri Çizgi Roman Grubu'ndan Hasat zamaný…

Zahirinin katkýlarýyla yayýnlanacak olan fanzin dergi Hasat 15 Temmuzdan itibaren piyasaya çýkacak. Kadrosunda Çizer olarak Kenan Demir, Emre Çýldýr, Emrah Çýldýr, Rýza Türker, Merih Talay ve Melih Yýlmazý bulunduran Hasat’a Yunus Çengel ve Mehmet Yýldýrým da yazýlarýyla katkýda bulunacaklar. Çizgi romanla ilgilenen herkesin çalýþmalarýnda açýk olan Hasat'ýn bulunabileceði baþlýca noktalar;
.........................................................................................
..........................................................................................
[QUOTE]Eskiþehir: Kitapçý Kitapçý ve Ada Müzik,
Ankara: Anares Café,
Ýstanbul: Gerekli Þeyler ve Büyülü Rüzgar,
Ýzmir: Baykuþ Home. [/QUOTE]
Tüm Çizgi romancýlara iyi Hasatlar…


Gönderen Yunus, Salı, 05 Temmuz 2005 11:12, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it