Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Spawn çýktý!   
Spawn çýktý!

Daha önce Arka Bahçe yayýncýlýk tarafýndan ince fasikül olarak yayýnlanan ve fasiküllerin birleþtirilmesi ile oluþan 2 cilt olarak yayýnlanan ve ikinci cilt içinde yayýnlanmamýþ bir fasikül olan Spawn dergisi þu anda Gerekli Þeyler maðazasýnda satýþa sunulmuþ durumda, dergi haftaya kitapevlerinde de okuyucusu ile bululaþacak... Umarýz bir sonraki sayý için bu kadar uzun süre ayrý kalmayýz..

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Cumartesi, 09 Temmuz 2005 16:38, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it