Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Rodeo Strip 8. sayý çýktý!   
Rodeo Strip 8. sayý çýktý!

RODEO STRÝP #8, ilk Perg çizgi romanýnýn yanýsýra, Ergün Gündüz'ün Neo Osmanlýlar fantazisine, Fantastik Four'a ve Sin City'e dair kapsamlý içerikle karþýnýza çýkýyor...

Ýlk Türk fantastik roman serisi kabul edilen Perg, yazar Müstecaplýoðlu ve çizer Erbaþ'ýn ortak çalýþmasýyla, bir dizi çizgi romana da konu olacak. Bunlarýn ilkine yer veren STRÝP #8, bayilerdeki yerini aldý.

Dergimizin bu sayýsýnda, Türk çizgi roman ve mizah dergiciliðinin önde gelen ismi Ergün Gündüz'le yapýlmýþ kapsamlý bir söyleþi bulacaksýnýz. Neo Osmanlýlar konsepti üzerine yoðunlaþmýþ olan sanatçýnýn çok sayýda çalýþmasý, görüþ ve anekdotlarýna eþlik ediyor...

Geçen sayýda tanýþtýðýnýz Nick Raider'ýn mesai arkadaþý Teðmen Art, bu kez "solo" bir macerasýyla karþýnýzda. Haskoç Adam ve Ulçe'nin ikinci maceralarý, bu sayýdaki diðer çizgi romanlarýmýz.

In-Out, Giovanni Scognamillo'nun Korku Tüneli, Ödüllü Sinemaskop Çizgiler Bulmacasý, Haberler ve Çizgiden Perdeye dosyalarý, RODEO STRÝP#8'de karþýnýza çýkacak alternatif tatlar.

Baský adedinin yükselmesi ve daðýtýmda yeni bir düzenlemeye gidilmesiyle birlikte, dergimize, daha önce rastlamadýðýnýz kimi noktalardan eriþmeniz de mümkün olabilecek. Sadece yazýn açýk olan (ve dergi getirten) noktalarda, gerek 2 numaralý paketi, gerek 8. sayýyý bulabileceksiniz.
Kaynak: Strip Haber

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Salı, 19 Temmuz 2005 17:57, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it