Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Conan 5. cilt ve Zagor 43. sayý   
Conan 5. cilt ve Zagor 43. sayý

Lâl Kitap; Conan Mezardaki Gölge ve Diðer Hikayeler adlý 5. cilt çýktý. Amerika'da Dark Horse Comics tarafýndan Conan The Barbarian sayýlarýnýn yeniden reklendirilerek yayýnlanan bu ciltlerin 5. ayrý bir özelliði ise cilt içinde bulunan orjinal 27-30 arasýna denk gelen
The Blood of Bel-Hissar
Moon of Zembabwei
Two Against Turan
The Hand of Nerghal
adlý maceralar Türkiye'de ilk kez yayýnlanacak. Yepyeni renkledirme ve türkiye de ilk kez yayýnlanacak 4. macera ile bu cildin Conan severlerin için ayrý bir önemi bulunacaðýndan kuþkumuz yok.

Ayrýca Ýtalya'da Zagor'un 40. yýlý 431. sayýda kutlanmýþtý. Bu da bizde Yeni Zagor 43. sayýya denk gelecek. "Il ritorno di Kandrax - Kandrax'ýn Dönüþü" isimli macerayý Mauro Boselli yazmýþ, Gallieno Ferri çizmiþ ama asýl ilginç olan forum sakinlerinden Can Amca'nýn yazdýðýna göre "Mille Mondi di Zagor" isminde Zagor Evreni ni anlatan bir ek vermiþ...
Acaba Lâl Kitap bu eki verecek mi? Okuyucunun isteklerini her zaman ön planda tutan Lâl kitap'ýn bu eki yayýlacaðýna inanýyoruz.

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Salı, 26 Temmuz 2005 19:05, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it