Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->DYLAN DOG #13 Çýktý!   
DYLAN DOG #13 Çýktý!

Dylan Dog 12 çýktýktan 20 gün sonra Rodeo Kitap okurlarýna bir süpriz yaparak Dylan Dog 13. sayýyý çýkardý. Golkonda ve Sýrtlan adlý maceralarý içeren kitabýn yazarý Sclavi, çizerleri ise Piccatto ve Tacconi.
Gözden uzakta, daha önce kimsenin adým atmadýðý bir toprak parçasýnda iþlenecek bir günahýn nelere mal olabileceðini düþündünüz mü hiç? Dylan Dog'un usta yazarý Sclavi düþünmüþ:

Golkonda, Cehennem'in kapýlarýnýn açýldýðý, René Magritte figürlerinin Londra semalarýnda uçuþtuðu, baþka çizgi romanlardan konuk karakterlerin bile teþrif buyurduðu, son derece keyifli ve þaþýrtýcý bir macera...

Dylan Dog ve Amber Cat'le birlikte Hindistan yollarýna düþeceðimiz bu heyecanlý öykünün ardýndan, bu kez Tacconi çizimli bir Sclavi anlatýsý okuyacaðýz: Sýrtlan.

Londra'nýn yeraltý dünyasýyla (ve Dylan'ýn bir görüþte âþýk olduðu Madeleine'le) tanýþacaðýmýz Sýrtlan'ýn önemli bir özelliði de, Angelo Stano'nun Dylan Dog Klasik Seri'deki ilk kapaðýný taþýmasý:13. kitabýn arka kapaðý, ilk kitaptaki ilk maceradan bu yana uzak kaldýðýmýz Stano çizgileriyle anlam kazanýyor...Korku, aþk, gerilim, iblisler, gizem ve erotizm Dylan Dog #13'te, Dylan Dog #13 bayilerde...


Gönderen Yunus, Pazartesi, 29 Ağustos 2005 15:41, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it