Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Ýþte %100 Yerli ÜMÝT KAPTAN çýktý!   
Ýþte %100 Yerli ÜMÝT KAPTAN çýktý!

Ümit Kaptan'ýn ilk macerasý "Haraç Çetesi" 8 Eylül tarihi itibari ile çýktý. Anarres Yayýncýlýktan 96 sayfa olarak çýkan Ümit Kaptan'ýn yazar ve çizeri Hakan Karabey. Ümit Kaptan'ýn yayýn periyodu olarak ilk yýl iki aylýk olarak yayýnlanmasý düþünülüyor.

Ümit Kaptan'ýn Marmaris'te yat kaptanlýðý yapmaktadýr. Teknesi Karayel ile turistlere düzenlediði turlar ile geçimini saðlamaktadýr. Dostlarý, Korsan, yardýmcýsý Cafer, Datça'da yaþayan amcasý Deli Kaptan, karþý kýyýdan Sömbekili Andonis ve Ýstanköylü Kostas'týr.Çizim ve hikaye olarak fumetti tabir edebilen Ýtalyan çizgi romanýn tarzýnda hazýrlanan Ümit Kaptan sizlere yerli çizgi roman okumanýn tadýný çýkarmaya çaðýrýyor...

Ümit Kaptan'ýn kreatörü Hakan Karabey; Ben Ümit Kaptan'ýn kreatörü konumundayým ve onu çocuðum gibi görüyorum. Ümit Kaptan'ýn Türk çizgi romanýna mal olmasýný istiyorum. Bunun için Ümit Kaptan'a çizim ve senorya olarak yapýlacak her türlü teklife açýðým" diyor.

Ümit Kaptan'la ilgili web sayfalarý;
http://www.geocities.com/umitkaptan
http://www.onurcizgi.com

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Eylül 2005 00:35, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it