Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->RODEO STRÝP #9   
RODEO STRÝP #9

Tipini Marlon Brando'dan alan Napolyon'a, RODEO STRÝP #9'da merhaba diyoruz! Carlo Ambrosini'nin yazýp çizdiði Cam Göz isimli ilk macera, düþ ve gerçek arasýnda gidip gelen kahramana ve dostlarýna hemen ýsýnmamýzý saðlayacak türden, son derece dinamik ve gizemli bir anlatý...


Brando RODEO STRÝP'e buyur eder de, Guys and Dolls'daki rol arkadaþý Marilyn Monroe geri durur mu? Efsane sarýþýný, Vakur Barut'un taptaze macerasýnda (ve, daha önce asla görünmediði Ýstanbul çatýlarýnda) görmeye hazýr olun!
Veee... Son bir ay içinde çýkan 12. ve 13. kitaplarýn ardýndan, Dylan Dog bir de renkli macera ile huzurlarýnýzda: Esrarengiz Komþular! Roman Polanski'nin ünlü filmi Kiracý'dan esinle bizzat Sclavi'nin yazdýðý ve Corrado Roi'nin çizdiði 16 sayfalýk öyküyü okurken, "hayalet görmüþçesine" þaþýracaksýnýz...

Irak Yolcularý'nýda tanýþtýðýnýz macera adamý Tanay'ýn yeni bir tefrika ile RODEO STRÝP sayfalarýna döndüðü Eylül sayýsýnda, Cronenberg'in çizgi roman uyarlamasý A History of Violence hakkýndaki Çizgiden Perdeye dosyasý da yer alýyor. Genç yazar/çizer Cem Özüduru'nun ilk çizgi romaný Þehirde Bir Gece ve Odie Bracy'nin yazýp Engin Deniz Erbaþ'ýn çizdiði Haþarat ise, diðer çizgi romanlarýmýz...

Kaynak: Strip Haber


Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Eylül 2005 02:42, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it