Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Milo Manara'dan Guiseppe Bergman Türkçe'de   
Milo Manara'dan Guiseppe Bergman Türkçe'de

12 sayý yayýnladýðý Ken Parker ile çizgi roman yayýnýna baþlayan ardýndan Hýzlý Gazeteci ile devam eden Parantez Yayýnevi þimdi dünyaca ünlü çizgi roman çizeri Milo Manara'dan 9 kitaplýk HP & Guiseppe Bergman dizisinin ilk kitabý Venedikli Üstad adlý kitabý yayýnlýyor. Her kitap 48 sayfa, büyük boy, siyah beyaz olarak iki ayda bir yayýnlanacak.
Yaþayan en önemli resimli roman çizerlerinden Milo Manara ve kahramaný Guiseppe Bergman þimdi Türkçe'de. Soluk soluða bir macerayla.... Çünkü Milo Manara için "macera" her þeyden önce devrimcidir. "Macera" her birey için kendi yazgýsýný kendi çizmenin tek yoludur. "Macera" olaya boyun eðmeyi reddeder ve yazgýnýn çizgisinden ve belirleyiciliðinden büyük çabalar harcayarak kurtulmayý saðlar. Birbirine karýþmýþ bütün olaðanüstü düþlerle yüklü bir varlýk; gizemlerle yüklü, anlaþýlmasý güç macera üstadý HP ve suç ortaðý olarak iþe karýþan bizim kendi düþ dünyamýzla yüklü canlý ve delice bir hikâye... ihtiyatlý olun! Her karede tehlike ve mizah var!

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Cuma, 16 Eylül 2005 22:43, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it