Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Sadman 5 cilt ve ÇR Yazýlarý   
Sadman 5 cilt ve ÇR Yazýlarý

Sandman 5. cilt baskýdan çýktý ve yarýn okuyucusu ile buluþuyor.

Acaba diðer 4 ciltte ne oldu diye hatýrlamak isterseniz ÇR Yazýlarý bölümden yer alan Doðancan Demir'in yazdýðý Eðer Ölüm Ablanýz Olsaydý, Yaþam Hakkýnda Ne Hissederdiniz?yazýsýný okumanýzý tavsiye ederim.

Ayrýca Arka Bahçe yayýncýlýktan önce Türkiye'de comics yayýncýlýðý nasýldý diye merak ediyorsunuz Arka Bahçe'den Önce Türkiye'de Comics yazýsý yine ÇR Yazýlarý bölümünde sizleri bekliyor.


Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Cumartesi, 17 Eylül 2005 18:19, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it