Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Sandman - Sen Oyunu Çýktý!   
Sandman - Sen Oyunu Çýktý!

Modern mitle karanlýk fantezinin, çaðdaþ edebiyat ve tarihsel dramayla kesiþtiði Sandman efsanesi çigi roman tarihinde eþine rastlanmayan öykülerden bir diðeriyle devam ediyor.

Ücra bir düþ resifinin sakinleri Guguk Kuþu olarak bildikleri zalim düþmanýn korkusuyla titrerken New York'taki izbe bir apartmandaki kiracýlar yaþama olanca güçleriyle tutunmaya çalýþýyor. Habis bir adamýn göðsünde yaþayan kara kuþlarýn gölgesi hayatlarýna düþerken düþle gerçek birbirine karýþýyor ve görünenin arkasýndaki giz ürkütücü yüzünü göstermeye baþlýyor. Öyküdeki kadýnlar ise iki dünyayý birbirine baðlayan Barbie'yi kurtarmak uðruna Ay yoluna çýkýyor ve kimlikleri dört yele savuran Sen Oyunu'nu oynamaya baþlýyor.

Düþlerin adaletine, peçenin ardýndaki saklý tene, uzun sözün kýsasý, tenin ardýndaki Sen'e yapýlan yolculuðun haritasý, Neil Gaiman'ýn zarif anlatýmý ve çizer ekibinin usta çizgileriyle, yakanýzý býrakmayacak, sizi her adýmda þaþýrtacak ve yüreðinize iþleyecek bir öyküye dönüþüyor.


Gönderen Yunus, Salı, 20 Eylül 2005 00:32, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it