Haberler

Haberler->Resimli Roman'dan->Güncelenen Köþeler   
Güncelenen Köþeler

Site yapýmcýsýnýn geçici evine telefon internet baðlamamak için direnen Antalya Türk Telekom'a inat Resimli Roman güncelleme çalýþmalarý için elinden geleni yapýyor. Son Güncellenen bölümlerin linkleri aþaðýda yer almaktadýr. Bu bölümlerin eksik kýsýmlarý için katkýda bulunmak isterseniz yunus@resimliroman.net adresine mail atabiliriniz. .........................................................................................
..........................................................................................
http://www.geocities.com/klasikcr/fantom/index.html
http://www.geocities.com/klasikcr/mandrake/index.html
http://www.geocities.com/klasikcr/swing/index.html
http://www.geocities.com/klasikcr/teksas/index.html
http://www.resimliroman.net/crustalari/index.html
http://www.resimliroman.net/fanzin/index.html
güncellenen diðer bölümler (Martin Mystere, venüs, Asterix, Yüzbaþý Volkan vs...) ileriki günlerde sitemize eklnecektir.
Gönderen Yunus, Çarşamba, 26 Ekim 2005 19:19, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it