Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Serüven Dobiþko   
Serüven Dobiþko

7. ve 8. sayýlarýnýn bir arada çýkacaðý Serüven’in tombul sayýsý henüz kesinleþmemekle birlikte 200 sayfaya yakýn bir içerikle çýkacak. Çizgi roman dünyasýna eleþtirel bakan yorumlarýn olduðu gibi döküm ve derleme çalýþmalarý da sürecek. Bu tombul sayýnýn ilginç konu baþlýklarýndan biri “1 Hikâye 3 Yorum” baþlýðýný taþýyor. Bir çizgi roman öyküsünü üç farklý yazarýn yorumlarýyla irdeleyeceðimiz bölümün ilgi çekeceðini görüþünde serüven ekibi.1928 öncesi eski yazý ile yayýnlanmýþ çizgi romanlar hakkýnda iki ilginç yazý var. Gürcan Gürsel, Murad Gümen, Kemal Gökhan, Jack Davis gibi ismlerle yapýlan röportajlar, Derya Sayýn gibi çizerlerin yazdýðý yazýlar, Sezgin Burak'ýn Çoban Çantasý gibi unutulmuþ çizgi romanlar hakkýnda yazýlar bu sayýda da yer alacak.
Kaynak: Serüven.org


Gönderen Yunus, Pazar, 06 Kasım 2005 20:53, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it