Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yýlmaz Yayýncýlýk'dan Alacakaranlýk   
Yýlmaz Yayýncýlýk'dan Alacakaranlýk

Yýlmaz Yayýncýlýk çok yakýnda çýkaracak olduðu "Alacakaranlýk" adlý korku çizgi romanýný tanýttý.
Yapýlan açýklamaya göre, Klasik fumetti ebatlarýnda, 200 sayfa...Dünya korku ve fantastik edebiyatýnýn en seçme örnekleri bu dizide!...Ayrýca her sayýda okuyucu mektuplarý, sohbetler, çizimler, inceleme - araþtýrma yazýlarý olacak...
Ayný zamanda Türkiye Çocuk dergisinden hatýrlayacaðýnýz Talat Güreli'nin Hýzýr Bey karakteride Yýlmaz yayýncýlýk tarafýndan yayýnlanacak çizgi romanlar arasýnda...

Alacakaranlýk dizisi Fatih Okta'ýn çizdiði enfes kapakla çýkýyor.

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Salı, 15 Kasım 2005 15:14, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it