Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Dylan Dog #14 bayilerde   
Dylan Dog #14 bayilerde

Korkuturken düþündüren, güldürürken baþtan çýkartan kahraman Dylan, 14. kitabýyla bayi ve kitapçýlardaki yerini aldý...

Ýki tam macera içeren kitapta, önce paralel bir boyutun Dylan Dog'uyla (ve Xabaras'ýyla) karþýlaþacak, sonra da aynalarýn sýrlý dünyasýndan içeri adým atacaðýz.

Hiçkimse'nin Öyküsü, Dylan'ýn efsanevî ilk macerasýndan (Yaþayan Ölülerin Þafaðý) hatýrlayacaðýnýz Angelo Stano'nun çizgilerini bir kez daha Sclavi metinleriyle buluþturuyor. Ölümün Yansýmalarý ise, Toninelli'nin yazýp, Montanari-Grassani ikilisinin çizdiði bir macera.

Bu kitaptaki künye özgün desenleri, Cem Özüduru'dan...

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Çarşamba, 23 Kasım 2005 16:45, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it