Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->EsseGesse Klasik Maceralar   
EsseGesse Klasik Maceralar

Hoz Comics ilk yayýna baþladýðýnda renkli Teksas ve Tommiks fasiküller yayýnlanmýþtý. 14 sayý çýkan bu fasiküllerden sonra, fasiküllerin devamý Teksas, Tommiks'in siyah beyaz cilt yayýnýna 3. sayý diyererek baþlamýþtý. Ýlk iki cildi Renkli Teksas Tommiks Kolleksiyon sayýsý olarak yayýnlýyor.

Herbiri 2 cilt olan kitaplar 224 sayfa ve tamamen renkli. Kapaklar Fatih Okta tarafýndan özel olarak çizildi. EsseGesse Klasik Maceralar 1'den baþlýyor. Ve sýnýrlý sayýda basýlmýþ durumda.Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!

 


Renkli Tommiks Cilt 2


Renkli Teksas Cilt 1


Renkli Teksas Cilt 2
Gönderen Yunus, Çarşamba, 23 Kasım 2005 18:19, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it