Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Hýzýr Bey 1 ve Larry Yuma 3 çýktý.   
Hýzýr Bey 1 ve Larry Yuma 3 çýktý.

Talat Güreli tarafýndan yazýlýp çizilen Hýzýr Bey, Yýlmaz yayýncýlýktan 180 sayfa, tam macera ve de 7,5 YTL fiyatla bu hafta çýktý. Ýlk albümün konusu; Albümde Osmanlý'ya ihanet eden bir Voyvoda'nýn peþine düþen Osmanlý Akýncýlarý Hýzýr Bey ve Yadigar'ýn maceralarý anlatýlýyor. Talat Güreli bu çizgi romaný ile Tarihi çizgi roman kalýplarýný kýrýp tarihi çizgiroman anlayýþýna yepyeni bir boyut getiriyor. Bol bol heyecan ve aksiyon bu macerada. Albümün sonundaki Galeri sayfalarýnda Talat Güreli'nin gazetelerde çýkmýþ iþlerinden örnekler bulacaksýnýz.  Ayrýca Larry Yuma'nýn 3. sayýsý da bu hafta kitapevlerinde olacak. Dört tam maceradan oluþuyor. 64 sayfa komple renkli. 12YTL

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Perşembe, 24 Kasım 2005 22:09, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it