Haberler

Haberler->Duyurular->Tüyap'ta Çizgi Roman Panelleri   
Tüyap'ta Çizgi Roman Panelleri

23-31 Ekim tarihleri arasýnda Beylikdüzü'ndeki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþecek olan Kitap Fuarýnda çizgi roman iki ayrý panelde tartýþýlacak. Kadýköy Pasajý sahaflarýndan Ýlyas Erkul'un iþlettiði Büyülü Rüzgar'ýn düzenlediði iki ayrý panelin ilki "Çizgi Roman Emekçileri" baþlýðýyla 27 Ekim Perþembe gününde yapýlacak. Bir gün sonraki diðer panel ise "Çizgi Roman Yayýncýlýðý" baþlýðýný taþýyor. Büyükada Salonu'nda gerçekleceþecek iki ayrý panelin katýlýmcýlarý þöyle:
27 Ekim Çarþamba saat: 14:15-15:45
Çizgi Roman Emekçileri
Yöneten: Güven Erkin Erkal
Konuþmacýlar: Nuri Kurtcebe, Ömer Muz, Mehmet Sevinç, Yýldýray Çýnar 28 Ekim Çarþamba saat: 14:15-15:45
Çizgi Roman Yayýncýlýðý
Yöneten: Ege Görgün
Konuþmacýlar: Haluk Kalafat, Ayþe Zaimoðlu, Bahadýr Zaimoðlu, Haþim Öz, Hakan Þaþmaz, Ahmet Kocaoðlu, Zeynep Akkuþ

Yorum Yaz Kaynak: http://www.seruven.org


Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Ekim 2004 00:12, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it