Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yüzbaþý Volkan Bütün Maceralar 2   
Yüzbaþý Volkan Bütün Maceralar 2

Yüzbaþý Volkan Bütün Maceralar 2. sayý çýktý. Ýlk iki sayýsý Çizgi roman satan kitapçýlarda, büyük kitabevlerinde ve D&R maðazalarýndan alabileceðiniz gibi sitemizden den online larak satýn alabilirsiniz. 232 sayfa ve 9 Ytl fiyatla çýkan sayýnýn kapak ve jenerik resmi Fatih Okta'ya ait. Yanda resmini gördüðünüz jenerik sayfasý Fumettilerde (italyan Çizgi romaný) olduðu gibi artýk her sayýda 3. sayfada olacak. Arkasýnda ise Saklý dosylar bölümü olacak.

Bu sayýda yer alan bölümler ve maceralar:
Kapak içi: Bir Yudum Aný (RR forumdan Fatih Okta'nýn yazýsýndan alýnmýþtýr.)
Saklý Dosyalar - Tayfun X - sayfa 4

+ Akrep Yuvasý - sayfa 5
+ Son imdat Çaðrýsý - sayfa 67
Maskeler Düþüyor - sayfa 100
Hesaplaþma Saati - sayfa 132
+ Zafere Uçuþ - sayfa 147
+ Hayalet Denizaltý - sayfa 195

Karakutu (Okuyucu Köþesi) - sayfa 228
Volkan'ýn Kahramanlarý - sayfa 229
Uçaklarýmýzý Tanýyalým - sayfa 230
Çizgi roman, casusularý yakalamaya da yarar! - sayfa 232

Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Cumartesi, 29 Nisan 2006 20:43, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it