Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Teksas -Tommiks Koruma Kutularý   
Teksas -Tommiks Koruma Kutularý

Renkli Teksas ve Tommiks için ilk sayýlardan itibaren duyurduðumuz özel kutular 9 Ekim 2004 tarihinden itibaren çizgi roman sahaflarý ve seçkin kitabevlerinde satýþa sunulmuþtur .
Özel olarak hazýrlanan bu kutular her kahraman için yedi sayýyý (fasikül) içine alabilecek þekilde sývama üstü özel çizim ve tasarýmla hazýrlanmýþtýr.
Kutular hasar görmemesi açýsýndan Yay Sat daðýtýmýna verilmeyecektir. Dolayýsýyla kutulara sahip olmak isteyenler gerek mail gerekse telefonla istekte bulunabilecektir.
3 milyon liraya satýlacak olan bu özel kutular Renkli Teksas ve Tommiks'e abone olan okurlara ücretsiz olarak verilecektir. Kutularýn Weblebi.com ve ideefixe.com adreslerine daðýtým gerçekleþtirilmiþtir.Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Ekim 2004 16:38, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it