Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Çapa Cizgiroman Grubu Sunar 4   
Çapa Cizgiroman Grubu Sunar 4

Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 4. sayý çizgi roman satýþ noktalarýnda satýþa sunuldu. Dergiden ön izleme sayfalarý aþaðýda, ayrýca kapak resminin büyük halini görmek için saðdaki kapak resmine týklamanýz yeterli. 1 yýl boyunca Aylýk olarak yayýnlanma kararý alan Çapa ekibi bu sayý ile geri sayým 11 deler. Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 4, Fiyat: 2,50 YTL, 24 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi fanzinin içeriði;

 • Kapak: Yýldýray Çýnar
 • Giriþ yazýsý
 • Son Kahraman (Bölüm 2): Yazan - Çizen: Yýldýray Çýnar
 • Balyoz: Yazan - Çizen: Suat Efe US
 • Haydar; Kartal Yuvasý: Yazan - Çizen: Cem Dayýoðlu
 • Vaþak: Yazan - Çizen: Mahmud A. Asrar
 • Küçük Ýblis Takipte: Yazan: Hakan Tacal
Daðýtým noktalarý :
 • Ýstanbul
  Büyülü Rüzgar (Kadýköy) /
  Komikçi Dükkaný (Ýstiklal, Beyoðlu)
  40 Ambar (istiklal, Beyoðlu)
  Gerekli Þeyler (Teþvikiye)
 • Ankara
  Anares (Kýzýlay)
  Devri Alem (Tunalý)
 • Ýzmir
  Baykuþ Home
 • Eskiþehir
  Kitapçý Kitapçý
 • ÖN ÝZLEME

  Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
  Gönderen Yunus, Pazartesi, 15 May 2006 20:27, Yorumlar(0)
  Yorumlar


  MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
   

  MKPortal ©2003-2008 mkportal.it