Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Rodeo'nun kahramanlarý yaza peþpeþe giriyor...   
Rodeo'nun kahramanlarý yaza peþpeþe giriyor...

Rodeo'dan Ken Parker ve Dylan Dog okuyucularýna güzel haber. Ayrýca Albümleri de merakla bekliyoruz. Rodeo Resmi Sitesinde yer alan açýklamayý aynen aktarýyoruz: ......................................................................................... ..........................................................................................
[QUOTE]Olgunlaþma sürecindeki albümler rafa çýkana dek, Ken Parker ve Dylan Dog'un enfes maceralarýnda buluþmaya devam ediyoruz:

Berardi'nin yazýp Milazzo'nun çizdiði Lily ve Avcý, Ken Parker'ýn en aykýrý, en þiirsel öykülerinden biri. Bu çok özel macerayý içeren Ken Parker #25, tam da 25 Mayýs'ta ülke çapýndaki bayilere daðýtýlmýþ olacak. Bu yayýnýmýzý, çizgi roman dükkanlarýnýn yanýsýra Remzi, Ýnkilâp ve Dost kitapevlerinde de yarýndan itibaren bulabileceksiniz...

Dylan Dog #17'ye gelince: Ýkisi de son derece çarpýcý ve keyifli olan Zamanýn Sýnýrlarýnda ve Kötülük adlý maceralarý içeren bu kitap, Mayýs ayýnýn bitiminde çýkacak... [/QUOTE]

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Cuma, 26 May 2006 14:10, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it