Haberler

Haberler->Resimli Roman'dan->Yeni Forum Alanýmýz açýldý   
Yeni Forum Alanýmýz açýldý

Yeni Forumumuz daha öncede belirttiðimiz gibi 26 Mayýs Cuma günü açýlmýþtýr.

Yeni forum alanýmýzýn adresi: www.resimliroman.net/forum þeklindedir. Forum alanýmýzda yazý yazmak vetüm baþlýklarý okumak için 5 adýmca kolayca üye olmanýz yeterlidir. Forumda yer alan yeni özelliklerin yaný sýra eklnecek bir çok özellikle Resimli Roman Forumu kullanmanýn zevki bambaþka olacak.

Eski forum alanýmýzdaki mesajlarý www.resimliroman.net/kayit adresinden forum arþivimizden okuyabilirsiniz.


Gönderen Yunus, Perşembe, 25 May 2006 22:14, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it