Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Resimli Roman Dergisi 29 Ekim de Çýkýyor   
Resimli Roman Dergisi 29 Ekim de Çýkýyor

Galip Tekin yönetiminde Resimli Roman Dergisi hakkýnda iyi haberler var. Daha önce de dediðim gibi derginin promosyonu yapýlmasý amacýyla çýkýþ tarihi ertelenmiþti. Eðer bir terslik çýkmazsa dergi bu perþembe veya cuma (28-29 Ekim) günü çýkýyor.
Ýlk sayýda Galip Tekin'den iki öykü bulunacak. Ayrýca Kenan Yarar'dan da 5 sayfalýk bir öykü var. Ayrýca Ergün Gündüz Galip Tekin'in yazmýþ olduðu 13 sayfalýk bir öyküyü resimliyor. Tabii bunlarýn dýþýnda baþka çizerlerin de (Ýlban Ertem, Sencer, Soner Tuna gibi) iþlerini bulacaksýnýz.


Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Ekim 2004 16:40, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it