Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yeni Serüven 2; 15 Haziranda   
Yeni Serüven 2; 15 Haziranda

Mayýs ayýnda ikinci çýkmasý planlanan Yeni Serüven dergisinin çýkýþ tarihi 15 Haziran'a ertelendi. Konu ile ilgili yapýlan açýklama:
Serüven’in yeni sayýsýnýn kapaðý Mahmud Asrar’a ait. Yandaki eskiz, kapak ile ilgili ilk tasarýmlardan. Kapak, bir metro istasyonunda treni bekleyen halkýn arasýndaki çizgi roman kahramanlarýný gösteriyor. Siyah rengin hâkim olacaðý kapakta renkli olanlar bir çift çizgi roman kahramaný olacak. Kadýn kahraman Vampirella olurken erkek kahraman sürpriz bir yerli kahraman…[Serüven kapaklarýndaki küçük ironik ayrýntýlar bu sayýda da sürüyor]

Not: Sayýyý erkene çekelim, Mayýs ortasýnda çýkartalým dedik. Sözümüzü tutamadýk, hayat bastýrdý, “baðlantý koptu”. Dergiyi normal yayýn zamanýnda Haziran 15’te daðýtýma verebileceðiz…[Ýnþallah]
Levent Cantek - Seruven resmi sitesi
Gönderen Yunus, Cumartesi, 03 Haziran 2006 14:30, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it