Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 5   
Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 5

Çapa Çizgiroman'ýn her ay bir sayý yayýnlanmaya baþlayan periyodik fanzini Çapa Çizgiroman Grubu Sunar'ýn 5. sayýsý çýktý. Her ay Türkiye'de üretilmiþ çizgi romanlarýn tadýný almak isterseniz. Adresiniz, Çapa Çizgiroman olsun! Ön izleme sayfalarý aþaðýda bulunuyor. Küçük resimlerin üstüne týklayarak büyük hallerini görebilirsiniz.
Forum alnýnda 5. sayý ile görüþleri okumak için týklayýn!
Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 5, 24 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi fanzin;

 • Giriþ yazýsý
 • Son Kahraman: Yazan - Çizen: Yýldýray Çýnar
 • Balyoz: Yazan - Çizen: Suat Efe US
 • Vaþak: Yazan - Çizen: Mahmud A. Asrar
 • Uzay Vampirleri: Yazan- Çizen: Hakan Tacal
Daðýtým noktalarý :
 • Ýstanbul
  Büyülü Rüzgar (Kadýköy) /
  Komikçi Dükkaný (Ýstiklal, Beyoðlu)
  40 Ambar (istiklal, Beyoðlu)
  Gerekli Þeyler (Teþvikiye)
 • Ankara
  Anares (Kýzýlay)
  Devri Alem (Tunalý)
 • Ýzmir
  Baykuþ Home
 • Eskiþehir
  Kitapçý Kitapçý
 • ÖN ÝZLEME

  Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
  Gönderen Yunus, Çarşamba, 14 Haziran 2006 18:15, Yorumlar(0)
  Yorumlar


  MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
   

  MKPortal ©2003-2008 mkportal.it