Haberler

Haberler->Comics, Fumetti vs..->Sam Loeb'a   
Sam Loeb'a

Superman/Batman 25. sayýda Ýnfinite Crisis'de ölen Superboy ile ilgili bir hikaye var. Ama asýl hikaye Superman/Batman dergisini 25 sayýdýr yazan Jeph Loeb'un geçen sene 17 yaþýnda kanserden ölen oðlu Sam için yazýlan kýsa hikaye. Dergi hakkýnda biraz daha bilgi:

Ünlü yazar Jeph Loeb'un 17 yaþýnda kansere yenik düþen oðlu anýsýna piyasanýn en ünlü isimlerinin tek bir sayýda birleþtiði bir çalýþma Superman-Batman 26.
Dergide bulunan 26 ünlü isim ise:
Arthur Adams, Joe Casey, John Cassaday, Joyce Chin, Ian Churchill, Allan Heinberg, Geoff Johns, Joe Kelly, Mike Kunkel, Jim Lee, Pat Lee, Rob Liefeld, Paul Levitz, Jeph Loeb, Joe Madureira, Jeff Matsuda, Ed McGuinness, Brad Meltzer, Carlos Pacheco, Duncan Rouleau, Tim Sale, Richard Starkings, Mike Turner, Brian K. Vaughan, Mark Verheiden, and Joss Whedon.Kýsaca öyküden bahsetmek gerekirse;
Ýnfinite Crisis'de ölen Superboy için aðlayan Teen Titans'larla baþlar öykü. Daha sonra geçmiþe döneriz. Superboy ve Robin'in baþýndan geçen,Toyman'a kadar uzayan eðlenceli,hýzlý bir macerayý anlatýr bize 26 ünlü isim. Çizimler tatmin edici. Öykü ise fena deðil. Derginin en iyi iþi Jeph Loeb'un yazýp Tim Sale'nin çizdiði Sam's Story isimli kýsa öykü. Sam'le Clark'ýn arkadaþlýðýný anlatan öykü Sam'in kanser oluþu ve ölüþüyle bitiyor.Özellikle alt metinler çok etkileyici. Fark etmeden aðlayabilirsiniz bile.

Dergiden saðlanan tüm gelirin kanser araþtýrmalarýna gitmesi ise derginin en büyük artýsý.

Çizerlerin dergide yer alan siyah beyaz çizimleri www.samloeb4.org adresinde sýralý olarak verilmiþ. Konuþma balonlarý eklenmemiþ ama dergi hakkýnda fikir sahibi olmak isterseniz iþinize yarayabilir.

Sam'in hikayesini okumak için aþaðýdaki linklere týklayýn!

Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6

Kaynak: .newsarama.com
Konu ile ilgili yorumlarý SUPERMAN & BATMAN 26 - Sam Loeb'a - baþlýðýna yazabilir ve okuyabilirsiniz.
Yazan: Cajun (Fýrat Demir)
Gönderen Yunus, Cuma, 16 Haziran 2006 13:26, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it