Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yeni Serüven Yaz sayýsý çýktý   
Yeni Serüven Yaz sayýsý çýktý

Serüven’in yeni sayýsýnýn kapaðý Mahmud Asrar’a ait. Bu sayýda Osmanlýca yayýnlanmýþ çizgi romanlardan V for Vendetta filmine, Sezgin Burak’ýn Çoban Çantasý çalýþmasýndan Eddie Campbell’in Grafik Roman Manifestosuna, Suat Yalaz’ýn 1958 tarihli Yandým Ali polisiyesinden Giardino’nun Max Friedman’ýna, Enki Bilal'den Jack Davis’e, Murad Gümen’den Ersin Karabulut röportajlarýna varýncaya kadar çizgi roman farklý açýlardan inceleniyor. Kapak resminin kartpostal basýmý ilavesi dergiyle birlikte veriliyor.

+ Kapak resminin kartpostal basýmý ilavesi.

- Alan Moore röportajý
- V for Vendetta'yý Konuþmak, Barýþ Aksoy, Can T. Yalçýnkaya, Murat Altun
- Kovboy Çizgi Romanlarýnda Fantastik Eðilimler, Orhan Berent
- Neler Çektik Biz Þu Teksas Tommiks'ten
- Zoraki Casus: Max Friedman, Tanyel Ali Mutlu
- Murad Gümen Röportajý, Can T. Yalçýnkaya
- Enki Bilal'in Baþýna Gelenler, Linda Stark
- Sandýk Ýçi, Münir Alati
- Çoban Çantasý, Burcu Yýlmaz
- "O Sanbahar Güzel Sanatlarý Kazanmasaydým" , Derya Sayýn
- Viski Þapka Tabanca, Gökhan Demirkol
-Yazýsýz Hikâye, Esin Bayraktar
- Grafik Roman Manifestosu, Eddie Campbell
- Çr nedir?, Roger Sabin
- Jack Davis Röportajý
- Kamui Efsanesi, Bill Randall
- Çizgi Romanda Madde Baðýmlýlýðý, Simge Kýrcan
- Çizgi Roman Yazmak Ne Menem Bir Ýþtir, Özgür Kurtuluþ
- Çatý , Yazan: Serdar Kökçeoðlu Çizen: Murat Gürdal Akkoç
- Küçük Serüven Sözlüðü-3
- Deðinmeler

Serüven Blog; Serüven Çizgi Roman Araþtýrmalarý Dergisinin arþiv sayfasýdýr. Dergiyle ilgili resmi sitelerinde (www.seruven.org) yer veremedikleri yazýlý ve görsel dokümanlarý bir araya getirmek için hazýrlanmýþtýr. Adresi: http://www.seruven.org/blog/

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Salı, 20 Haziran 2006 14:23, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it