Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Klan 6   
Klan 6

Klan fanzininin 6. sayýsý Hakan Tacal'ýn çizdiði kapak ile 60 sayfa ve 3,5 YTL. fiyatla çýktý.

Klan fanzininden Selim Kurt'un fiyat konusunda da bir açýklamasý var:

"Dergi 60 sayfa oldu ve bu yüzden fiyatý 3.5YTL yaptýk. Bundan aylar öncesinde forumda bir arkadaþýn yazýsý beni hem üzmüþ hemde sinirlendirmiþti. “Fanzinler el yakýyor” demiþti o arkadaþ ve fiatlardan yakýnmýþtý. Halbuki biz bu dergileri satarken hiçbir kar amacý gütmüyoruz, sadece maliyeti kurtarmasýna bakýyoruz. Size 60 sayfalýk 3.5ytl ye satýlan bu derginin “adet” fiatýný açýklasam sadece bana hak vermekle kalmazsýnýz üstüne “-hacý 3.5 çok az 5 e 6 ya sat iyisi sen bu dergiyi” diye eklersiniz.öyle büyük bir rakam çünkü. Hatta bugün (26haziran 2006-pazartesi) dergi daðýtýmý için gittiðim “Gerekli Þeyler” maðazasýnda Ahmet abi (Ahmet Kocaoðlu) ciddi ciddi 3.5 ytl nin az olduðunu ve en azýndan 4ytl ye satýlmasý gerektiðini söyledi. Eðer dergi az sayfa olsaydý tabiî ki de daha ucuza gelicekti. Sadete gelmem gerekirse fiat dýþýnda dergiyle ilgili her türlü eleþtirilerinizi bekliyoruz,son derece doyurucu bi sayý oldu.
Unutmadan aðustos sonu-eylül baþýnda KLAN7-KABUSNAME ve ekimde KLAN 8 ile kaldýðýmýz yerden devam edicez, saygýlar.

Selim Kurt

ÝÇÝNDEKÝLER:
KAPAK:HAKAN TACAL

KELEBEK-PRELÜD:
YAZAN-ÇÝZEN:BÜLENT SARILAR

MY LORD:
YAZAN-HAZIRLAYAN:BÜLENT BOLAMAT

AÞK 2 KÝÞÝLÝKTÝR:
ÞÝÝR:ATAOL BEHRAMOÐLU
ÇÝZGÝ:GÖKHAN ÇELÝKOK

AVCI:
YAZAN-ÇÝZEN:MEHMET SEVÝNÇ

FANTASTÝK PÝSLÝ:
YAZAN:FIRAT AYDINGÜN-SELÝM KURT
ÇÝZEN:SELÝM KURT

KOVBOYUN SONU
KURGU-ÇÝZGÝ:SERVET ÝNANDI

EMÝR BEY-HARÞIT YOLU/BÖLÜM2
YAZAN-ÇÝZEN:HAKAN TACAL

AFRODÝT’E DAÝR SAÇMALAMALAR(YAZI)
HAKAN TACAL

AYRICA MEHMET SEVÝNÇ TEN AVCI PINUP I VE GALERÝ

SATIÞ NOKTALARI:
ÝSTANBUL:
GEREKLÝ ÞEYLER
40 AMBAR
KOMÝKÇÝ DÜKKANI
ARAL KOLEKSÝYON
MÝRAY SAHAF

ANKARA:ANARES
ÝZMÝR:BAYKUÞ COMICS
Gönderen Yunus, Cuma, 30 Haziran 2006 15:52, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it