Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Ken Parker 26 : Kýzýlderili   
Ken Parker 26 : Kýzýlderili

Rodeo Kitap'tan Ken Parker 26. sayý çýktý. 13 Termuz'da ise Dylan Dog 18. sayýsý kitapevlerindeki yerini alacak. Ken Parker'ýn Kýzýlderili adlý 26 sayýsý hakkýnda Rodeo sitesinde yapýlan açýklama;
Ken Parker, ilk macerasý olan Uzun Tüfek'te tanýþmýþtý onunla... Koþullar deðiþti, ortada yine tüfekler var ve Mandan'ýn yolu Ken'inkiyle çakýþýyor!

Ken Parker Altýn Seri'nin 26. kitabý, tek deðil iki usta çizerin elinden çýkma: Çeþitli Dylan Dog maceralarýndan ve Napolyon'dan da tanýdýðýmýz Carlo Ambrosini ile baþlayan Kýzýlderili, ilerleyen sayfalarda Milazzo resitaline dönüþüyor. Senaryo ise, Berardi imzalý...

Ken Parker #26'yý bulabileceðiniz yerler: Gazete bayileri, D&R ve benzeri özel satýþ noktalarý, çizgi roman dükkanlarý, Remzi, Ýnkýlâp ve Dost kitabevleri...

Kaynak: Rodeo resmi sitesi

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýn!


Gönderen Yunus, Cumartesi, 08 Temmuz 2006 09:59, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it