Haberler

Haberler->Duyurular->Serüven ekibi Tasarýmcý Arýyor   
Serüven ekibi Tasarýmcý Arýyor

Serüven ekibi amatör ruhlu tasarýmcý - grafiker arýyor. http://www.seruven.org/blog/ adresinden yapýlan açýklama aþaðýda;
Hazýrlamakta olduðumuz çizgi romanla ilgili inceleme-araþtýrma kitap dizisini “concept” olarak tasarlayacak amatör ruhlu tasarýmcý-grafiker arkadaþlar arýyoruz. Dizinin boyutlarý, logosu, metnin harf karakter ve puntosu, iç sayfalarýn görünümü, resimlerin yerleþtirilmesi, ara baþlýklarý, bölüm aralýklarý, sayfa numaralarý, ön ve arka kapaðý, kapak renklerini kapsayacak bir tasarým yapýlmasýný arzu ediyoruz. Ýlgilenen arkadaþlar bilgi@seruven.org adresine mail atabilirler.


Gönderen Yunus, Çarşamba, 09 Ağustos 2006 00:14, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it