Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Yeni Serüven 3; 15 Eylül'de   
Yeni Serüven 3; 15 Eylül'de

Çizgi Roman Araþtýrmalarý dergisi Serüven'in 3. sayýsý 15 Eylül'de çizgi roman severler ile buluþuyor. Ayrýca Serüven MagAnime dergisi ise Ekim ayýnda yayýnlanacak bu dergide ayrýca Türk çizerler tarafýndan hazýrlanmakta olan anime çizgi romanda bu sayýda yer alacak. Serüven Blog'tan yapýlan açýklama ve logosu ile ilgili isteði;

[QUOTE]Serüven’in dokuzuncu sayýsý 15 Eylül’de çýkýyor. Hazýrlýklarý süren sayýmýzda yer alacak önemli röportajlardan bir kaçýný þimdiden sýralayalým. Amerikan underground ve fantasy art ekolünün büyük ismi Richard Corben, Grafik romanýn etkileyici yaratýcýlarýndan Daniel Clowes, Fumetti dünyasýnýn saygýn isimleri Berardi ve Milazzo, Türkiye’nin en ünlü çizgi roman kapak çizeri Aslan Þükür, Lost Girls çalýþmasýyla Alan Moore yeni sayýmýzda “konuþacak” birkaç usta.

Logomuz için Kýsacýk Bir Animasyon
Hazýrlýklarýný sürdürdüðümüz kýsa film çalýþmalarýmýzda kullanýlmak üzere,
Serüven logosuyla ilgili en az 10, en çok 20 saniye uzunluðunda bir animasyona ihtiyacýmýz var.
Katkýda bulunmak isteyen arkadaþlarýn en geç 15 Aðustos tarihine kadar bilgi@seruven.org e-posta adresine mail atmalarýný rica ederiz.
[/QUOTE]

Serüven dergisi internet siteleri:
http://www.seruven.org
http://www.seruven.org/blog
http://seruvendergisi.blogspot.com
http://seruven.deviantart.com


Gönderen Yunus, Perşembe, 03 Ağustos 2006 01:22, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it