Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Sandman 6: Fablar ve Yansýmalar   
Sandman 6: Fablar ve Yansýmalar

Uzun süredir beklenen Rüyalar Lordu Sandman'ýn 6. kitabý "Fabllar ve Yansýmalar" çýktý. 1991 yýlýnda Dünya Fantastik Edebiyatý Ödülünü alan tek çizgi roman olan Sandman'ýn yeni sayýsýný çizgi roman severlerin olduðu kadar Fantastik edebiyat severler merakla beklemekteydi.
Kýsaca 6 cilt için yapýlan tanýtým yazýsý;
“...Sabahlarý uyandýðýmýzda gözlerimizdeki çapaklarýn sahibi Sandman'dir. Uykuya dalmadan önce gelir ve rüya görmemiz için gözlerimize büyülü bir kum serper. Uyanýþa doðru o büyülü zerrecikler çapaklaþýr...”

Rüyalar Lordu,
FABLLAR VE YANSIMALAR'da geçmiþin sislerinden günümüzün kabuslarýna uzanan, aþkýn ve yaþamýn, gücün ve karanlýðýn dokuz etkili hikayesini sunuyor...

264 sayfa, renkli Fabllar ve Yansýmalar 25 YTL etiket fiyatý ile satýlýyor.
Yazan: Neil Gaiman
Yaratýcýlarý: Neil Gaiman, Mike Dringenberg, Sam Kieth
Çizenler: Mike Dringenberg, Sam Kieth, Malcolm Jones III, Dave McKean, Charles Vess, Jill Thompson, Michael Zulli
Renklendirme: Danny Vozzo
:
Çeviren: Ece Esmer
Önsöz Çeviri: Kayra Keri Küpçü
Dizi Danýþmaný: Kayra Keri Küpçü
Editör: Koray Özbudak
Kapak Düzenleme: Havva Balaban
Basým Tarihi: Eylül 2006
Çýkýþ Tarihi: 06 - 10 - 2006


Sandman Neil Gaiman tarafýndan yaratýlýp 1988-1996 yýllarý arasýnda DC-Vertigo tarafýndan 75 sayý yayýnlanmýþ daha sonra da 10 kitapta toplanmýþ bir çizgi roman. korku, mitoloji ve fantastik kurgu öðelerini içinde barýndýran Sandman klasik Süper Kahraman'lý Amerikan çizgi roman türlerinin dýþýnda yer alýr. 1991 yýlýnda Dünya Fantastik Edebiyatý Ödülünü alan Sandman, bu ödülü alan ilk ve -kurallar herhangi bir baþka çizgi roman bu ödülü alamasýn diye deðiþtirildiði için ise- tek çizgi romandýr.


Bu güne kadar yayýnlanan ciltleri:
1-Preludes and Nocturnes (The Sandman #1-8, 1988-1989) Ekim 2000 - Düþ müziði - çok yakýnda Arka Bahçe Yayýncýlýk 2. baskýsýný yapacak.
2-The Doll's House (The Sandman #9-16,1989-1990) 2003 - Bebek Evi - Arka Bahçe Yayýncýlýk
3-Dream Country (The Sandman #17-20,1990) Mart 2004 - Düþ Ülkesi - Arka Bahçe Yayýncýlýk
4-Season of Mists (The Sandman #21-28, 1990-1991) Ocak 2005 - Sisler Mevsimi - Arka Bahçe Yayýncýlýk
5-A Game of You (The Sandman #32-37,1991-1992) Aðustos 2005 - Sen Oyunu - Arka Bahçe Yayýncýlýk
6-Fables and Reflections (The Sandman #29-31,38-40,Sandman Özel #1 1991,1992,1993) Ekim 2006 - Fabllar ve Yansýmalar
Yayýnlanacak Ciltler:
7-Brief Lives (The Sandman #41-49,1992-1993)
8-Worlds' End (The Sandman #51-56,1993)
9-The Kindly Ones (The Sandman #57-69 and Vertigo Jam #1,1994-1995)
10-The Wake (The Sandman #70-75,1995-1996)

Kapak resminin büyük halini görmek için küçük resmin üstüne týkla!
Gönderen Yunus, Salı, 10 Ekim 2006 13:44, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it