Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Çapa Cizgiroman Grubu Sunar 9   
Çapa Cizgiroman Grubu Sunar 9

Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 9. sayý çizgi roman aþaðýdaki satýþ noktalarýnda satýþa sunuldu. Kapak resminin büyük halini görmek için saðdaki kapak resmine týklamanýz yeterli. kapak resmi Mahmud A. Asrar'a ait Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 9, Fiyat: 2,50 YTL, 24 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi fanzinin içeriði;

 • # Yazan-Çizen: Yýldýray Çýnar: Son Kahraman
 • # Yazan-Çizen: Mahmud Asrar:Vaþak
 • # Yazan-Çizen: Hakan Tacal: Uzay Vampirleri
 • # Yazan-Çizen: Melike Acar: Çapa Sizin Ýçin Araþtýrdý
 • # Yazan-Çizen: Ekrem Aydýn: Son Yabancý
Daðýtým noktalarý :
 • Ýstanbul
  Büyülü Rüzgar (Kadýköy)
  Komikçi Dükkaný (Ýstiklal, Beyoðlu)
  40 Ambar (istiklal, Beyoðlu)
  Gerekli Þeyler (Teþvikiye)
 • Ankara
  Anares (Kýzýlay)
  Devri Alem (Tunalý)
 • Ýzmir
  Baykuþ Home
 • Eskiþehir
  Kitapçý Kitapçý
 • ÖN ÝZLEME

  Resimlerin büyük halini görmek için resimlerin üstüne týklayýn!
  Gönderen Yunus, Perşembe, 19 Ekim 2006 01:57, Yorumlar(0)
  Yorumlar


  MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
   

  MKPortal ©2003-2008 mkportal.it