Haberler

Haberler->Basında ÇR->En iyi süper kahraman: X-Men   
En iyi süper kahraman: X-Men

Hugh Jackman, Halle Berry, Famke Janssen, Rebecca Romijn gibi ünlüleri buluþturan “X-Men” serisi, tüm zamanlarýn en iyi süper kahraman filmi seçildi.

Ünlü sinema dergisi Empire, çizgi romanlardan beyazperdeye aktarýlan en iyi 20 filmi seçti. “X-Men” serisinin birinci olduðu listede, “Superman”, ”Batman”, “Örümcek Adam” filmleri de yer aldý.

Empire'ýn listesindeki filmler þöyle sýralandý:
1- X-Men (2000, 2003, 2006): Yönetmenliðini Bryan Singer'ýn üstlendiði üçlemenin ilk halkasý, 2000 yýlýnda çekildi. Bu filmin ilgi görmesi üzerine Singer, bu kez 2003 yapýmý film için kamera arkasýna geçti. Serinin üçüncü ve son halkasý, bu yýl seyirciyle buluþtu. “X-Men-Son Direniþ/X-Men: The Last Stand” isimli üçüncü halkada yönetmen koltuðuna Brett Ratner oturdu. Hugh Jackman, Famke Janssen, Patrick Stewart, Ian McKellen, Brian Cox, Rebecca Romijn ve Halle Berry'nin rol aldýðý yapým, çizgi roman devi Marvel'in Jack Kirby ve Stan Lee tarafýndan yaratýlan kitaplarýndan sinemaya uyarlandý. Seri, istemleri dýþýnda mutasyona uðramýþ gençler olan “mutantlarýn” mücadelesini anlatýyordu.

2-Superman-The Movie (1978 ): Serinin ilk halkasý olan filmin yönetmenliðini Richard Donner üstlendi. Superman efsanesini yaratan filmde, “çelik adamý” rol aldýðý dönem içinde efsaneleþen, geçirdiði at kazasýnýn ardýndan tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve 2 yýl önce de hayata veda eden Christopher Reeve canlandýrdý. Reeve'e, Gene Hackman, Marlon Brando ve Glenn Ford gibi üç dev ismin eþlik ettiði film, ilk olarak Action Comics dergisinde yayýmlanan, daha sonra Marvel'a transfer olan çizgi diziden beyazperdeye aktarýldý.

YENÝ BATMAN'ÝN ZAFERÝ

3- Batman Baþlýyor/Batman Begins (2005): Batman serisi, 1989'dan bu yana sinema izleyicisi tarafýndan seviliyor. Sinema dünyasýnýn son Batman'i Christian Bale'in rol aldýðý “Batman Begins” ise teknoloji harikasý görsel efektleriyle öne çýkýyor. Yönetmenliðini Christian Bale'in yaptýðý filmde, Bale'in rol arkadaþlarý Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Morgan Freeman, Cillian Murphy. Seri, Bob Kane'in “Batman” adlý çizgi romanýndan sinemaya uyarlandý.

4- Örümcek Adam (2002-2004): Marvel'in Stan Lee ve Steve Ditko tarafýndan yaratýlan çizgi romanýndan beyazperdeye aktarýlan yapýmýn yönetmeni Sam Raimi. Örümcek Adam'ý Tobey Maguire'ýn canlandýrdýðý filmde, Kirsten Dunst, Willem Dafoe ve James Franco baþrolü üstleniyor. Film, deney için kullanýlan laboratuvarda örümceðin ýsýrmasý sonucunda süper güçleri olan bir kahramana dönüþen gencin öyküsünü anlatýyor.

5- Blade (1998 ): Stephen Norrington'ýn yönettiði, Wesley Snipes ve Stephen Dorff'un rol aldýðý “Blade”, Marvel'ýn Marv Wolfman tarafýndan yaratýlan çizgi romanýndan uyarlandý.

6- Azap Yolu/The Road to Perdition (2002): Tom Hanks ile Paul Newman'ýn rol aldýðý yapým, Max Allan Collins ile Richard Piers Rayner'ýn yarattýðý çizgi romandan sinemaya aktarýldý. Oscarlý yönetmen Sam Mendes'in rejisörlüðünü üstlendiði film, ilgi çekici ve baþarýlý bir yapýmdý.

7- Oldboy (2003): Park Chan-Wook'un yönettiði filmin baþrolünü Choi Min-Sik üstleniyordu. Hikaye, Tsuchiya Garon ile Minegishi Nobuaaki'nin “Oldboy” adlý çizgi romanýndan beyazperdeye aktarýldý.

GÜNAH ÞEHRÝ

8- Günah Þehri/Sin City (2005): Yönetmenliðini Frank Miller, Robert Rodriguez ve Quentin Tarantino'nun üstlendiði “Günah Þehri-Sin City” adlý yapýmda, Mickey Rourke, Bruce Willis, Clive Owen, Jessica Alba ve Rosario Dawson gibi ünlü oyuncular rol aldý. Frank Miller'in “Sin City” serisinden sinemaya uyarlanan yapým, sert sokak dövüþçüsü Marv'ýn birlikte olduðu güzel Goldie'yi ölü bulmasýnýn ardýndan intikam yemini etmesini ve beraberinde geliþen olaylarý anlatýyor.

9- Þiddetin Tarihçesi/A History of Violence (2005): David Cronenberg'in yönettiði film, John Wagner'ýn çizgi hikayesinden uyarlandý. Starring: Viggo Mortensen, Maria Bello ve William Hurt'ün rol aldýðý film, Indiana'nýn ”Millbrook” adlý küçük kasabasýnda mutlu bir hayat süren Tom Stall'un bir gün bir soygun giriþimini önlemesiyle birlikte hayatýnýn cehenneme dönmesini konu alýyor.

10- Superman 2 (1980): Superman serisinin ikinci halkasýný Richard Lester yönetti. Christopher Reeve ve Gene Hackman'ýn baþrolünü üstlendiði film, Zod, Ursa ve Non adlý üç uzaylý caninin Superman'in önlemek istediði bir olay sonrasýnda, Kripton'dan insanlarýn bulunduðu boyuta gelmesini ve “çelik adamýn” onlarý yeniden eski yerlerine göndermek için kollarý sývamasýný iþliyordu.

Listedeki diðer filmler þöyle sýralandý:

11-Hellboy
12-Danger Diabolic
13- Akira
14-Mystery Man
15-Hulk
16-Dick Tracy
17-Superman Dönüyor
18-Batman Dönüyor
19-Ghost World
20-Constantine
.

Konu ile ilgili görüþleri En iyi süper kahraman filmi üzerine adlý forum baþlýðýndan takip edebilirsiniz.

Hürriyet Gazetesi Kültür Sanat Eki - 21.10.2006
Gönderen Yunus, Cumartesi, 21 Ekim 2006 13:49, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it