Haberler

Haberler->Yeni Yayınlar->Giuseppe Bergman 8: Yýldýzlarý Görmek   
Giuseppe Bergman 8: Yýldýzlarý Görmek

Parantez Yayýnevi yayýnladýðý Giuseppe Bergman'ýn Maceralarý'nýn 8. sayýsý çýktý. Milo Manara'nýn eseri olan Giuseppe Bergman'ýn Maceralarý dizisi toplam 9 albümden oluþmakta. Parantez yayýnlarýnýn seriyi bitirmesine sadece bir kitap kaldý. 9. sayýyý yayýnladýktan sonra Giuseppe Bergman'ýn Maceralarý dizisini tamamlamýþ olacak. Giuseppe Bergman'ýn Maceralarý'nýn 8'deki Yýldýzlarý Görmek adlý macera 60 sayfa ve kitapevlerinde 9.50YTL fiyatla bulabilirsiniz.

Konusu ise þöyle;
"Oyunlarla yaþayan bir genç kýz? Sanat tarihi kitabýndaki resimleri gerçek olarak kabul edip onlarý yaþayan bir genç kýz? Bu oyun sonunda çok tehlikeli bir hal alacaktýr. Genç kýzýn yolu sonunda Dante?nin cehennemine düþer.Ve gerçek cehennemin içinde yaþadýðýmýz dünya olduðunu anlar?
Bu dünyadan kurtulmanýn tek yolu vardýr; Ölüm?"

Milo Manara'nýn Parantez yayýnevinden tarafýndan þimdiye kadar yayýnlanan Giuseppe Bergman serisinin kitaplarý:

1. KÝTAP "Büyük Üstat"
2. KÝTAP "Macondo Yolu"
3. KÝTAP "Birinci Rol"
4. KÝTAP "Herkes Sahnede"
5. KÝTAP "Mahpus Bakire"
6. KÝTAP "Esrarengiz Çiçek"
7. KÝTAP "Kali'nin Dikenleri"
8. KÝTAP "Yýldýzlarý Görmek"


Kapak resminin üstüne týklayarak büyük halini görebilirsiniz.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 11 Kasım 2006 15:41, Yorumlar(0)
Yorumlar


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it